Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!! ANAMETAΔΩΣΤΕ!!!


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
(Ακολουθεί παρακάτω το μύνημα όπως εστάλη στα Αγγλικά)
STEFANOS S. TSIPAS
Ancien Trésorier de la Banque Commerciale de Grèce S.A.
(Credit Agricole – Emporiki Bank) Athènes – Grèce
20, Rue Lambrou Katsoni, 14123 – Likovrissi Attikis, Athènes,
Grèce,
Tel. +30 210 28 29 250, Mob : +30 69 34 033 663


Αυστηρώς Προσωπικό
Εμπιστευτικό & Επείγον
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
A l’Attention de Mr Nicolas Sarkozy, Président de la République
Française & Président de l’Union Européenne
Au Palais de l’Elysée
55 et 57, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris – France
Αθήναι, 04η ,εκεμβρίου 2008
Θέμα: Η εμπιστευτική μου επιστολή, που παρελήφθη από την
Γαλλική Προεδρία στις 10.11.2008, στις 02.49 από τον κ. Λεφέβρ.
Αγαπητέ Φίλε και Συμπατριώτη Νικολά,
Την ώρα που Εσείς ασχολείσθε με το να βρείτε την πιο όμορφη
γυναίκα του Ευρωπαϊκού Νότου, ώστε να σταθεί στο πλευρό σας ως
επόμενη σύζυγός σας και ποδηλατείτε στην Κυανή Ακτή, στην
Ελλάδα, ψεύτες, κλέφτες και παραποιητές στατιστικών στοιχείων, που
καμία σχέση δεν έχουν με την συντριπτική πλειοψηφία του σκληρά
αγωνιζόμενου και υπερήφανου Ελληνικού λαού, θέτουν μία
βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια των Χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, που θα οδηγήσει μετά βεβαιότητος ΚΑΙ σε διεθνή
οικονομική κρίση.
Επιμεληθείτε σας παρακαλώ επί του θέματος, ώστε να
σταματήσετε τα επίορκα αυτά στελέχη στην Ελλάδα και κυρίως τους
συμπαραστάτες τους στο καταστροφικό αυτό έργο στην «ΚΡΕΝΤΙΤ
ΑΓΚΡΙΚΟΛ», που ληστεύουν τον κόπο και τις αποταμιεύσεις των
εντίμων Γάλλων φορολογουμένων πολιτών και των μετόχων μίας
19
ένδοξης Γαλλικής Τραπέζης.
Μετά ταύτα, αισθανόμενος την ηθική υποχρέωση της εκ του
σύνεγγυς πλήρους ενημερώσεώς σας επί των θεμάτων που θίγω με
τις εν λόγω επιστολές μου, με δαπάνες μου προτίθεμαι να μεταβώ εις
το Παρίσι προς συνάντησή σας, εφόσον το επιθυμείτε, και τούτο για
τις περαιτέρω δικές σας πολιτικές ενέργειες επί των ανωτέρω.
Θεωρώ ότι η εν λόγω πρωτοβουλία μου αποτελεί την ελαχίστη
εκ μέρους μου προσφορά προς ένα Έθνος που εδίδαξε την
ανθρωπότητα τις αιώνιες αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητος και της
Αδελφοσύνης.
Στέφανος Σ. Τσίπας
*******************************************************************************
DOCUMENT No: 12
Από: κ. Στέφανο Τσίπα του Στυλιανού
Εν ενεργεία ,ιευθυντικού Στελέχους & Μετόχου
της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.,
Μέλους του "Credit Agricole Group"
Οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.: 20, Τ.Κ.: 141 23
Λυκόβρυση Αττικής, τηλ.: 6934 033 663
Προς τον κ. Νικόλαο Εμπέογλου του Μιχαήλ
Πρόεδρο του ,.Σ. της Ανωνύμου Τραπεζικής
Εταιρείας υπό την επωνυμία: « ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»., Μέλους του "Credit Agricole Group"
Οδός Σοφοκλέους αρ. 11, Τ.Κ.: 102 35, Αθήναι
Τηλ.: 210 32 84 000
Αθήναι, 21η Νοεμβρίου 2010
Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
Είχα επισημάνει μετ' εμφάσεως την 08.05.1998 και περί ώραν
14.00 μ.μ. εις τον τότε Γενικόν ,ιευθυντήν του Ομίλου της Τραπέζης
μας κ. Γεώργιον Μιχελήν και δη εις το επί της οδού Σοφοκλέους αρ.:
11 Γραφείον του, ότι εάν επιλέξουν οι ,ιοικήσεις των Ελληνικών
Τραπεζών την οδόν:
α) της καταληστεύσεως των αποθεματικών κεφαλαίων
Εγχωρίων και κυρίως ,ιεθνών εν Ελλάδι Ασφαλιστικών και
Συνταξιοδοτικών Ταμείων,
β) της υλοποιήσεως του σχεδίου «Σοφοκλής», σχεδίου απάτης
εις βάρος Εγχωρίων και κυρίως ,ιεθνών Επενδυτών εις το
Χ.Α.Α. (Χρηματιστήριον Αξιών Αθηνών),
γ) της εφήμερης δημιουργικής λογιστικής προς εξαπάτησιν
κυρίως Θεσμικών Επενδυτών του Εξωτερικού, με εικονικές
20
κερδοφόρες οικονομικές χρήσεις,
δ) της καταληστεύσεως των ,ανειοληπτών Πελατών τους με
Συμβάσεις Στεγαστικών ,ανείων, που εμπεριέχουν
καταχρηστικούς όρους και παράνομες χρεώσεις και εν
κατακλείδι,
ε) της αμφισβητήσεως του ,ιεθνούς ,ικαίου, του Κοινοτικού
,ικαίου, του ημετέρου Συντάγματος και δη του Άρθρου 107 περί
προστασίας ,ιεθνών εν Ελλάδι Επενδύσεων, τότε σύμφωνα με
απόλυτα επιβεβαιωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες
μου, οι οποίες εκπορεύοντο από κορυφαίους ,ιαχειριστές
,ιεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων:
α) Οι Ελληνικές Τράπεζες θα οδηγούντο με μαθηματική
ακρίβεια εις την οδόν της αναξιοπιστίας, της απαξίας και της
υποβαθμίσεως,
β) Το Χ.Α.Α. θα οδηγείτο εις την κατηγορίαν των
τριτοκοσμικών Χρηματιστηρίων, με αποτέλεσμα την ραγδαίαν
πτώσιν του δείκτου του και την απώλειαν τρισεκατομμυρίων
τότε δραχμών εις βάρος εισηγμένων εις αυτό Εταιρειών και εν
γένει Επενδυτών, και εν κατακλείδι
γ) Η Εθνική μας Οικονομία θα οδηγείτο εις την βεβαίαν οδόν
α)της εξευτελιστικής οικονομικής επιτηρήσεως και β) της
ταπεινωτικής ελεγχομένης χρεωκοπίας.
Πάντα τα ανωτέρω αληθή και πραγματικά τα επεσήμανα εις
τον κ. Γεώργιον Μιχελήν, Γενικόν ,ιευθυντήν της Τραπέζης μας
υπό την ιδιότητα:
α) του επί σειρά ετών (1993-1998) εντίμου και επιτυχημένου
Ιδρυτού & Treasurer ,ιευθυντού της ,ιευθύνσεως
,ιαχειρίσεως Επενδυτικών Κεφαλαίων της CommerciaI Bank
of Greece (Cyprus Offshore Banking Unit) S.A., Nicosia,
Cyprus,
β) του επί σειρά ετών (1984-1993) εντίμου, επιτυχημένου και
βραβευμένου Ιδρυτού & Treasurer ,ιευθυντού της
,ιευθύνσεως ,ιαχειρίσεως Επενδυτικών Κεφαλαίων της
Commercial Bank of Greece (Germany) GmbH, FrankfurtlM,
Germany και εν κατακλείδι
γ) του επί σειρά ετών (1984-1998) ικανού Εκπροσώπου της
Τραπέζης μας σε Εγχώρια και κυρίως ,ιεθνή Συνέδρια.
,υστυχώς διά τις Ελληνικές Τράπεζες, το Χρηματιστήριον
Αξιών Αθηνών και την Εθνικήν μας Οικονομία, οι μέσω εμού
προειδοποιητικές επισημάνσεις των ,ανειστών μας, των
Αξιολογητών μας και των Βαθμολογητών μας δεν εισηκούσθησαν
21
από τον Κ. Γεώργιον Μιχελήν και πλειάδα Ταγών της Ελληνικής
μοκρατίας εκ λόγων αλαζονείας και υπεροψίας, με ορατές τις
ήδη αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος των Εθνικών μας
συμφερόντων και όσων επιπροσθέτων δεινών μετά βεβαιότητος θα
επακολουθήσουν.
Ο κ. Γεώργιος Μιχελής και ολιγομελής ομάδα κυρίως της
,ιευθύνσεως Νομικών Συμβούλων της Τραπέζης μας εθεώρησε ως
ενδεδειγμένον να καταδείξει εις τις ,ιεθνείς Αγορές, ότι η Πατρίδα
μας είναι όντως Πρωταθλήτρια Χώρα σε σήψη και διαφθορά, όπως
ισχυρίζετο τότε και συνεχίζει να ισχυρίζεται η ,ιεθνής ,ιαφάνεια
(Transparency International). Με αθέμιτα κυρίως μέσα, με ψεύδη,
με διανοητικές πλαστογραφίες και με παραποίηση της
πραγματικότητος με έθεσαν εκτός ενεργού δράσεως, παρά το
γεγονός, που είναι από καιρού γνωστόν διεθνώς, ότι: Α) εγώ
ουδέποτε παραιτήθηκα από την εργασιακή μου θέσιν, Β) ουδέποτε
εγκατέλειψα εις την τύχη τους τα εμπιστευθέντα εις εμένα εν Ελλάδι
και εν Κύπρω ,ιεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια και Γ) ότι η παραβατική
δραστηριότητα ολίγων αλλ' επίορκων συναδέλφων μου ήτο και
συνεχίζει να είναι υπό συνεχή ,ιεθνή παρακολούθηση.
Θεωρώ επιβεβλημένο καθήκον μου να επισημάνω και προς
την Υμετέραν Εντιμότητα, ότι η υπαλληλική μου ιδιότης ούσα
έγκυρος και ισχυρά διατελεί υπό το καθεστώς της εκ μέρους της
Τραπέζης μας ενεργοποιήσεώς της, τονίζοντας επιπροσθέτως, ότι
όσον χρόνον η εργασιακή μου απασχόλησις εις την Τράπεζα ήτο
ενεργός και διαλάμπουσα, υπήρχαν μέσω της Treasury Division
πάντοτε κερδοφόρα αποτελέσματα, η μετοχή μας ευρίσκετο εις το
ΤΟΡ-20 του Χ.Α.Α., δίδαμε υψηλά μερίσματα εις τους Μετόχους
μας και επρόβαλα την Τράπεζά μας εις το Εξωτερικόν ως
Πιστωτικόν Ίδρυμα αξιόπιστο, πρωτοπόρο και αξιοθαύμαστο. Και
πάντα ταύτα λόγω της φιλεργείας μου, και χωρίς οίησιν, λόγω της
εκτιμήσεως της οποίας απελάμβανα και συνεχίζω να απολαμβάνω
από τις ,ιεθνείς Αγορές.
Την καταπεπτωκυία συναλλακτική πορεία της Τραπέζης μας
έχω την δυνατότητα να την σταματήσω και να την επαναφέρω
ΑΜΕΣΑ εις την διαλάμπουσα κατάσταση που ευρίσκετο,
αναβαθμιζομένης της πορείας της με απομάκρυνση όλων των
δεινών που εσώρευσε η ,ιοίκησις του έτους 1998, της οποίας δεν
ηκολούθησα την παράνομον πορεία, η οποία έφθειρε και συνεχίζει
να φθείρει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Τραπέζης μας
αλλά και της Εθνικής μας Οικονομίας.
Επειδή Εσείς οπωσδήποτε είσθε άμοιρος ευθυνών, ως μη
γνωρίζων, παρακαλώ διά της παρούσης μου, όπως κληθώ υφ'
22
Υμών να Σας εκθέσω τα εκ μέρους της Τραπέζης μας εις βάρος
μου αδίκως τεκταινόμενα, ώστε να τύχω λύσεως δικαίας και
αντικειμενικής. Αυτό άλλως τε αναμένουν να διαπιστώσουν και
Αξιωματούχοι του ,ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ECB) και της Ευρωζώνης
(Eurozone) από μία Τράπεζα, η οποία θέλει να είναι πρωτοπόρος
και εις τον σημαντικό Τομέα της «Κοινωνικής Ευθύνης».
Μελέτησα Κε Πρόεδρε μετ' επιμελείας το βιογραφικό Σας
ιστορικό. Στάθηκα κυρίως εις το σημείο εκείνο, που αναφέρετε, ότι
μετεκπαιδευθήκατε εις την Επιχειρησιακή Έρευνα στο Παρίσι με
υποτροφία της Γαλλικής Κυβερνήσεως (1962-1963). Επιτρέψτε μου
λοιπόν με ταπεινοφροσύνη να υπενθυμίσω εις την Υμετέραν
Εντιμότητα, ότι την 5ην Οκτωβρίου 1902, που έγινε η κηδεία και η
ταφή του Εμίλ Ζολά, εις το Κοιμητήριο της Μονμάρτρης, ο Ανατόλ
Φράνς εκφώνησε επάνω εις τον τάφο του έναν συγκλονιστικό
επικήδειο λόγο, που οι συναγωνιστές του Εμίλ Ζολά, στη μεγάλη
μάχη για την Ελευθερία, την Ισότητα και την ,ικαιοσύνη, τον
τυπώσανε έπειτα σε καλλιτεχνική έκδοση, που στο εξώφυλλό της
είχε γραμμένη εις τα Ελληνικά την φράση: «Κτήμα ες αεί». Ετόνισε
λοιπόν μετ' εμφάσεως ο Ανατόλ Φράνς ότι: «Πίσω από την τέφρα
του Εμίλ Ζολά ακολουθούσε ο Αλφρέδος Ντρέϊφους, τρανή
ενσάρκωση των λόγων του. Κανείς, μα ποτέ κανείς δεν μπορεί
να σταματήσει οριστικά τον δρόμο προς την αλήθεια».
Η μέσω Courier αποστολή της παρούσης συστημένης
επιστολής μου προς την Υμετέραν Εντιμότητα λαμβάνει χώραν, διά
να διαπιστώσω, ότι θα με τιμήσετε με την έγγραφον απάντησή Σας,
αφού είναι γνωστόν το γνωμικόν: «Κρούεται και ανοιγήσεται».
ΠΡΟΣΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤ' ΕΠΙΚΛΗΣΕ<Σ [3] ΣΧΕΤΙΚΑ. ΗΤΟΙ:
1. Οι επαγγελματικές μου κάρτες.
2. Συστατική επιστολή από την Γενική ,/νση Εμπορικής Γερμανίας.
3. Πρώτο βραβείο Τραπεζίτη Manager απονεμηθέν εις εμέ από το
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Φραγκφούρτης.
Μετά πλείστης τιμής, ο πολλαπλώς αδικούμενος εκ της
συμπεριφοράς της «Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε
Στέφανος Τσίπας του Στυλιανού
Εν ενεργεία ,ιευθυντικό Στέλεχος & Μέτοχος
της «Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.»,
Μέλους της "Credit AgricoIe Group".

------------------------------------------------------------

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1
DOCUMENT No: 1
STEFANOS S. TSIPAS
Treasurer - Shareholder of Commercial Bank of Greece S.A.
20 Lambrou Katsoni Str. – P.O.C.: 141 23 - Likovrisi - Athens - Greece
Tel. : +30 21 77 16 17 18 - Mob. : +30 69 34 03 36 63
e-mail: stefanostsipas@hotmail.com
URGENT – URGENT - URGENT
ACTION REQUIRED UNTIL 27.07.2011
To:
Honorable Mr. David Cameron
Prime Minister of the United Kingdom
CC:
British Embassy in Athens
Attention: Dr. David Maurice Landsman
British Ambassador in Greece
By hand
Athens, July 21st, 2011
SUBJECT: THE METHOD UTILIZED BY GREEK CREDIT
INSTITUTIONS, THE BANK OF GREECE AND THE GREEK
MINISTRY OF FINANCE IN ORDER TO DECEIVE PRIMARILY
AMERICAN AND BRITISH INVESTORS WITH THE TOLERANCE
AND CONCEALMENT OF THE EUROPEAN UNION - EURO ZONE.
Dear Mr. Prime Minister,
At least 42 American and 22 British Pension and Insurance Funds, all
Shareholders of “Commercial Bank of Greece S.A.” (Emporiki Bank)
(hereinafter “CBG”), the largest investment of Credit Agricole S.A. in
Greece, were deceived and are now called to “agree”, by July 27th, 2011, on
the final act of fraud against them.
In other words, American and British Pension and Insurance Funds have
to agree to sell their shares of CBG, which were bought at approximately 50
per share, a price resulting from fraudulent information and inaccurate
Balance Sheets, at the ridiculous price of just 1.76 per share, by July 27th,
2011, thus allowing the French-Greek mob to embezzle even more millions
of Euros mainly from the so called “naive” American and British Investors.
It is worth mentioning that for years the profitability of Greek banks was
falsely reported, as it is described below:
With the tolerance of the EU, the Greek Banks were able for many years to
misuse and steal:
PACKAGE/ENVELOPE RECEIVED
DATE: 25-07-11 TIME: 10.45΄ a.m.
NAME: TASOS DOUVETZIS
2
A) From the reserves of Public Insurance and Pension Funds,
B) From criminal plundering of their clients, e.g., with mortgage contracts
which were full of illegal fees and abusive terms. This, with the full tolerance
of the relevant supervisory bodies of the EU,
C) By the effect of enjoying a full cover-up from the Greek Justice, which is
going from “bad to worse situation”, it is “dipped into sin and is not worthy
of any praise” and, further “it is served by a lot of judges who have no
morals” according to official statements and, last but not least
D) From a harmonious cooperation, mainly between French and Greek
Bankers, in order to hurt mainly American and British business interests in
Europe, thus materializing the motto: “Grece – France nouvelle Alliance”.
American Security and Exchange Commission, Federal Reserve Bank of
the United States of America, Bank of England, Standard and Poor’s, Fitch
and Moody’s as reputable International Rating Agencies, all of them have a
moral obligation to act immediately in order to protect:
A) At minimum, American and British Investors,
B) decisions taken to, i) downgrade European Banking Institutions to the
category of "JUNK" and, ii) in order to clear Greece from corruption and the
practice of manipulation of statistics, the country should be brought to a state
of at least "Selective Default" and
C) the lowering of your Public Deficit, to a huge extent created by
aforementioned illegal and fraudulent Greek – French activities.
I am in full possession with complete documentation to support the
aforementioned truthful and factual complaints. The sooner you set an
appointment, at the British Embassy in Athens or anywhere else you deem
appropriate, the sooner you will protect vital American and British
investment interests within Europe. Furthermore, it will prove to the
International Financial Community that, American - British Supervisory
Bodies & International Rating Agencies can be trusted more than the
European deceivers and “supposedly” European Supervisory Bodies that
only try to conceal the aforementioned illegalities, utilizing every possible
scheme.
Do not hesitate to punish me, if above mentioned information is not
100% accurate, true and fully documented, but at least show to the
International Financial Community, that you know well to protect instantly
and effectively American and British Investment Interests and not only to
every spot of the World.
With Respect,
STEFANOS S. TSIPAS
Treasurer - Shareholder of Commercial Bank of Greece S.A.
3
ATTACHED: Please find detailed list of deceived American and British
Pension and Insurance Investment Funds, Shareholders of CBG.
DECEIVED “ENGLISH” SHAREHOLDERS
OF COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A. ,
ATHENS, GREECE
1. 56z5 GLOBAL ADVISORS UK LTD CONTINENTAL EUROPE
UNAUTHORIZED UNIT TRUST
ALMACK HOUSE 20 KING STREET SW1Y6QW, ENGLAND
2. AQUILA EURO EQUITY INDEX FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
3. AQUILA LIFE EURO EQUITY INDEX FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
4. AQUILA LIFE MULTINATIONAL LOCAL EUROPEAN
INDEX FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
5. BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
6. BBC PENSION TRUST LTD
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
7. BGI RE NATIONAL PENSION RESERVE FUND EURO ZONE
EQUITY INDEX FUND
TREASURY BUILDING GRAND CANAL STREET 2, LONDON,
ENGLAND
8. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
9. CONSIGNIA PENSIONS TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEE
OF THE CONSIGNIA PENSION PLAN
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
10. FORD PENSION PLAN
EAGLE WAY BREDWOOD ESSEX CM13 3BW, LONDON, ENGLAND
4
11. GM CANADA TRUST
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
12. HERMES ASSURED LIMITED
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
13. HKQS NATIONAL WESTMINSTER LIFE ASSURANCE
LIMITED
PO BOX 886, TRINITY QUAY AVON STREET BS99 5LJ,
BRISTOL, ENGLAND
14. JAGUAR PENSION PLAN
BROWNS LANE (COVENTRY CV5 9DR) ALLESLEY, ENGLAND
15. LAND ROVER PENSION TRUSTEES LIMITED
BANBURY ROAD, WARWICK CV 35 ORG. LIGHTHORNE, ENGLAND
16. LDN-HKGY NATIONAL WESTMINSTER LIFE ASSURANCE
LIMITED
PO BOX 886, TRINITY QUAY AVON STREET BS99 5LJ,
BRISTOL, ENGLAND
17. NATIONAL MUTUAL LIFE NMP RE SSGA EUROPE
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
18. THE NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
TREASURY BUILDING GRAND CANAL STREET 2, LONDON,
ENGLAND
19. THE TRUSTEES OF BT PENSION SCHEME
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
20. TIAA-CREF INSTITUTIONAL INTERNATIONAL
EQUITY INDEX FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
21. TIAA-CREF LIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
22. TIAA-CREF MUTUAL FUNDS INTERNATIONAL EQUITY
FUND
TRINITY TOWER, 9 THOMAS MORE ST. E1 9YT, LONDON,
ENGLAND
********************************************************
5
DOCUMENT No: 2
STEFANOS S. TSIPAS
Treasurer - Shareholder of Commercial Bank of Greece S.A.
20 Lambrou Katsoni Str. – P.O.C.: 141 23 - Likovrisi - Athens - Greece
Tel. : +30 21 77 16 17 18 - Mob. : +30 69 34 03 36 63
e-mail : stefanos.tsipas@hotmail.com
URGENT – URGENT - URGENT
ACTION ESSENTIAL BY JULY 27, 2011
To:
Honorable Mr. Barack Obama
President of the United States of America
president@whitehouse.gov
CC:
American Embassy in Athens
Attention: Dr. Daniel Bennet Smith, U.S. Ambassador (Greece)
By hand
Athens, July 21st, 2011
SUBJECT: THE METHOD UTILIZED BY GREEK CREDIT
INSTITUTIONS, THE BANK OF GREECE AND THE GREEK
MINISTRY OF FINANCE IN ORDER TO DECEIVE PRIMARILY
AMERICAN AND BRITISH INVESTORS WITH THE TOLERANCE
AND CONCEALMENT OF THE EUROPEAN UNION - EURO ZONE.
Dear Mr. President,
At least 42 American and 22 British Pension and Insurance Funds, all
Shareholders of “Commercial Bank of Greece S.A.” (Emporiki Bank)
(hereinafter “CBG”), the largest investment of Credit Agricole S.A. in
Greece, were deceived and are now called to “agree”, by July 27, 2011, on
the final act of fraud against them.
In other words, American and British Pension and Insurance Funds have
to agree to sell their shares of CBG, which were bought at approximately 50
per share, a price resulting from fraudulent information and inaccurate
Balance Sheets, at the ridiculous price of just 1.76 per share, by July 27,
2011, thus allowing the French-Greek mob to embezzle even more millions
of Euros mainly from the so called “naive” American and British Investors.
It is worth mentioning that for years the profitability of Greek banks was
falsely reported, as it is described below.
With the tolerance of the EU, the Greek Banks were able for many years to
misuse and steal:
A) From the reserves of Greek Public Insurance and Pension Funds,
PACKAGE/ENVELOPE RECEIVED
DATE: 25-07-11 TIME: 10.25΄ a.m.
NAME: D-CAC
6
B) From criminal plundering of their clients, e.g., with mortgage contracts
which were full of illegal fees and abusive terms. This, with the full tolerance
of the relevant supervisory bodies of the EU,
C) By the effect of enjoying a full cover-up from the Greek Justice, which is
going from “bad to worse…..”, it is “dipped into sin and is not worthy of any
praise” and, further “it is served by a lot of judges who have no morals”
according to official statements and, last but not least
D) From a harmonious cooperation, mainly between French and Greek
Bankers, in order to hurt mainly American and British business interests in
Europe, thus materializing the French motto: “Grece – France nouvelle
Alliance”.
The U.S. Securities and Exchange Commission and the U.S. Federal
Reserve Bank as reputable Government Bodies, and, further, Standard and
Poor’s, Fitch and Moody’s as reputable International Rating Agencies, all
have a moral obligation to act immediately in order to protect:
A) At minimum, American and British Investors and,
B) their decisions taken to, i) downgrade European Banking Institutions to
the category of "JUNK" and, ii) to put Greece to a state of at least "Selective
Default".
I am in full possession with complete documentation to support the
aforementioned truthful and factual complaints. The sooner you set an
appointment with me, at the American Embassy in Athens or anywhere else
you deem appropriate, the sooner you will protect vital American and British
investment interests within Europe. Furthermore, it will prove to the
International Financial Community that, American & British Supervisory
Bodies & International Rating Agencies can be trusted more than
“Eurozone’s deceivers” and “supposedly” “Eurozone’s Supervisory Bodies”
that sometimes conceal the aforementioned illegalities, utilizing every
possible scheme.
With Respect,
STEFANOS S. TSIPAS
Treasurer - Shareholder of Commercial Bank of Greece S.A.
ATTACHED: Please find detailed list of deceived American and British
Pension and Insurance Investment Funds, Shareholders of CBG.
***********************************************************
7
DECEIVED “AMERICAN” SHAREHOLDERS
OF COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A. ,
ATHENS, GREECE
1. 1A1-k1A1 STATE STREET EAFE INDEX PORTFOLIO
P.O. BOX 1713, BOSTON, MA 02105, USA
2. 5C5-75C5 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
MADISON AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10010-3690, USA
3. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INDEX AND
MARKET TRUST FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST
45 FREEMONT STREET, SAN FRANCISCO, CA 94105, USA
4. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSTEE
45 FREEMONT STREET, SAN FRANCISCO, CA 94105, USA
5. COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
5 NORTH 5TH STREET, HARRISBURG, PA 17108, TAX, USA
6. COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
5 NORTH 5TH STREET HARRISBURG, PA 17108, TAX, USA
7. CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE CO-CGI
SEPARATE AC IV 5R-EM
900 COTTAGE GROVE RD, HARTFORD, CT 06152-2146, USA
8. DREYFUS INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
200 PARK AVENUE, 10116, USA
9. DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
595 MARKET STREET, SUITE 3000, CA 94105-2882, USA
10. EB COUNTRY REPRESENTATION FUND
595 MARKET STREET, SUITE 3000, CA 94105-2882, USA
11. EB-DAILY LIQUIDITY GTAA FUND
595 MARKET STREET, SUITE 3000, CA 94105-2882, USA
12. FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER
TRUST
FORD MOTOR CO, THE AMERICAN ROAD, DEARBORN 48121, USA
8
13. GNA ZV3E STATE STREET BANK AND TRUST FUNDS FOR
EMPLOYEE TRUSTS
225 FRANKLIN STREET, BOSTON, MA 02110, USA
14. GNA ZVM7 STATE STREET BANK AND TRUST FUNDS FOR
EMPLOYEE TRUSTS
225 FRANKLIN STREET, BOSTON, MA 02110, USA
15. GNA-.REY3 PACIFIC GAS AND ELECTRIC POST
RETIREMENT MEDICAL PLAN TRUST
ONE MARKET SPEAR TOWER SUITE, 400 SAN FRANCISCO, CA 941,
USA
16. GNA - 4056 INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
1818 H ST NW, WASHINGTON DC 20433, USA
17. GNA-4074 INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
1818 H ST NW, WASHINGTON DC 20433, USA
18. GNA-57XA IBM TAX DEFERRED SAVINGS PLAN
1 NEW ORCHARD, ROAD ARMONK, NY 10504, USA
19. GNA-GP90 STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES
RETIREMENT PLAN
590 PARK STREET, 2ND FLOOR, SAINT PAUL, MN 55103, USA
20. GNA-QP77 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA
1111 BROADWAY ST, 1400 OAKLAND, CA 94607, USA
21. GNA-SC6Z STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT
PLANS AND TRUST FUNDS
55 ELM ST, CT 06106-1773, USA
22. GNA-SW7G CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM
400 P. STREET, CA 95812-2749, USA
23. GNA-TC39 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM
7667 FOLSOM BLVD, CA 95826, USA
24. GNA-TC4U CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM
31ST FLOOR, CA 95826, USA
9
25. GNA-UKHP BELLSOUTH CORPORATION
REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTHCARE TRUST RETIREE
1155 PEACHTREE STREET, ATLANTA, GA 30367, USA
26. GNA-UKP5 BELLSOUTH CORPORATION MASTER
PENSION TRUST
1155 PEACHTREE STREET, ATLANTA, GA 30309, USA
27. GNA-ZVG1 GREECE MSCI EMERGING MARKETS INDEX
COMMON TRUST FUND
2 INTERNATIONAL PLACE, MA 02110, TAX STATUS : USA
28. GNA-ZVGE STATE STREET BANK AND TRUST FUNDS FOR
EMPLOYEE TRUST
225 FRANKLIN STREET, MA 02110, USA
29. LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST
600 MOUNTAIN AVENUE, MURRAY HILL, NEW JERSEY 07974,
USA
30. MASSACHUSETTS HEALTH CARE SECURITY TRUST
84 STATE STREET, SUITE 250, MA 02109, USA
31. MELLON BANK N.A. CHARITABLE FOUNDATION GLOBAL
TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND
595 MARKET STREET, SUITE 3000, CALIFORNIA 94105-2882, USA
32. MELLON BANK N.A. CHARITABLE FOUNDATIONS
COLLECTIVE INVESTMENT FUND
595 MARKET STREET, SUITE 3000, CALIFORNIA 94105-
2882, USA
33. MOTORS INSURANCE COMPANY
3044 WEST GRAND BOULEVARD 432, B MICHIGAN 48202, USA
34. N88-FN88 METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN
STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO
1 MADISON AVE., NEW YORK, N.Y. 10010, USA
35. NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS –
QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST
50 SOUTH LASALLE ST., CHICAGO, IL 60675, USA
36. PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
607 NORTH EIGHT STREET BOISE, IDAHO 83702, USA
10
37. SAN DIEGO GAS AND ELECTRIC CO NUCLEAR DECOM
MST TRUST
101 ASH STREET, SAN DIEGO 92101 3017, USA
38. SISTERS OF THE GOOD SHEPHERD PROVINCE OF MID
NORTH AMERICA
ADDRESS UNKNOWN : ..………………………………………
39. SOBRATO DEVELOPMENT COMPANY 910
10600 DE ANZA BLVD, SUITE 200, CALIFORNIA, USA
40. T2W-YT2W THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF
AMERICA
751 BROAD STREET, NEWARK, NJ 07102, USA
41. VEI-ZVEI EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND
225 FRANKLIN STREET, BOSTON, MA 02110, USA
42. ZV85 STATE STREET BANK AND TRUST FUNDS FOR
EMPLOYEE TRUSTS
225 FRANKLIN STREET, BOSTON, MA 02110, USA
***********************************************************
DOCUMENT No: 3
Message Notification
noreply@whitehouse.gov
Saturday, July 23,2011 8:43:18 ΡΜ
stefanos.tsipas@hotmail.com
Dear Friend,
Thank you for your message. On behalf of President Obama, we appreciate
hearing from you. The President has promised the most transparent
administration in history, and we are committed to listening to and responding to
you.
Sincerely,
The Presidential Correspondence Team
11
DOCUMENT No: 4
URGENT- URGENT- URGENT- URGENT- URGENT- URGENT- URGENT
Grèce France Alliance
Liberté, Égalité et Fraternité
ΟΥ_ΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΓΑΡ _ΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘΟΡΑ
Strictement Personnel
Confidentiel & Urgent
Athènes, 20 Avril 2012
PARTIE SOCIALISTE
Α Ι' Attention de: Mr. FRANCOIS HOLLANDE, Président
10, Rue De Solferino
75333 - ΡARIS - CEDEX 07
FRANCE
ΟΒJET: «RENAISSANCE POUR L’ EUROPE» ou « LA FRANCE FORTE
MISERABLE» ?
Honorable Monsieur le Président,
Le 6 Mai 2012, confrontée au dilemme « Renaissance pour l’Europe » ou « La France
forte misérable, la Grèce forte misérable, le Groupe Crédit Agricole forte misérable, la
Banque Commerciale de Grèce S.A. – Emporiki Bank forte misérable », la fière Nation
Française votera sans aucun doute, à une majorité de plus de 60 %, pour votre Excellence.
C’est pourquoi, afin que le Peuple Français soit informé, je vous prierais de rendre
publiques, entre le 23 Avril 2012 et le 06 Mai 2012, les deux lettres édifiantes que j’ai
envoyées via la société « ACS COURIER » au Président en fonction de la République
Française, et alors Président de l’Union Européenne, M. Nicolas Sarkozy.
La première lettre, que vous trouverez ci-jointe, a été rédigée le 14 Octobre 2008 et
traduite en français par l’Office des traductions du Ministère Grec des Affaires étrangères
(numéro : 149269). Cette lettre (bordereau d’expédition numéro : 111028065 de la société
« ACS COURIER » a été envoyée par moi le 6 Novembre 2008 et reçue par la Présidence
Française le 10 Novembre 2008, à 02h. 49, par M. Lefèbre.
En date du 4 Décembre 2008, j’ai envoyé une lettre de rappel, (bordereau
d’expédition numéro : 1092606266 de la société ACS COURIER), adressée au Président
en fonction de la République Française, et alors Président de l’Union Européenne, M.
Nicolas Sarkozy, qui a été délivrée à la Présidence Française le 9 Décembre 2008, à
13h.43.
Stefanos S. Tsipas
Trésorier et Actionnaire de Emporiki Bank S.A.,
Filiale du Groupe Français Crédit Agricole
20, Rue Lambrou Katsoni, Likovrissi
141 23 Athènes, Grèce
Tel.: +030 21 77 16 17 18
Μοb.: +030 69 34 033 663
E-mail: elas@otenet.gr
12
Après ces démarches, ressentant l’obligation morale de Vous informer de vive
voix et de façon complète sur les questions que je soulève dans mes lettres, je suis disposé
à venir à mes frais à Paris pour Vous rencontrer, si Vous le désirez, dans l’optique des
actions politiques que vous allez mener sur cette question.
Je considère que cette initiative constitue de ma part la moindres des contributions
que je puisse apporter à une Nation qui a enseigné à l’Humanité les valeurs éternelles de
Liberté, Égalité et Fraternité. Dans l’attente de Votre réponse, je Vous prie d’agréer
l’expression de ma considération. (TOTAL ANNEXES : 7 ).
Stefanos S. Tsipas
Trésorier et Actionnaire de Emporiki Bank S.A., Filiale du Groupe Français Crédit
Agricole
DOCUMENT No: 5
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αυστηρώς Προσωπικό
Εμπιστευτικό & Επείγον
Αθήναι, 20η Απριλίου 2012
PARTIE SOCIALISTE
Α Ι' Attention de: Mr. FRANCOIS HOLLANDE, Président
10, Rue De Solferino
75333 - ΡARIS – CEDEX 07
France
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡ&ΠΗ» ή «ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΧΥΡ&Σ ΑΘΛΙΑ» ?
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Στις 06 Μαΐου 2012 στο δίλημμα, «Αναγέννηση για την Ευρώπη», ή
«Γαλλία ισχυρώς άθλια, Ελλάδα ισχυρώς άθλια, Όμιλος Κρεντίτ Αγκρικόλ
ισχυρώς άθλιος, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Emporiki Bank ισχυρώς
άθλια», το υπερήφανο Γαλλικό Έθνος με μία πλειοψηφία άνω του 60% θα
ψηφίσει υπέρ της Εξοχότητός σας.
,ιά τον λόγον αυτόν, μεταξύ 23ης Απριλίου 2012 και 06ης Μαΐου 2012, σας
παρακαλώ, προς ενημέρωση του Γαλλικού Λαού να δώσετε στη ,ημοσιότητα τις
δύο αποκαλυπτικές επιστολές μου που εστάλησαν μέσω της εταιρίας ACS
COURIER προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής ,ημοκρατίας και τότε Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως κύριο Nικολά Σαρκοζύ.
Η πρώτη επιστολή, που θα την βρείτε συνημμένη συντάχθηκε την 14η
Οκτωβρίου 2008 και μεταφράστηκε στην Γαλλική γλώσσα από την Μεταφραστική
Stefanos St. Tsipas
Tresorier et Actionnaire de
Emporiki Bank S.A., Filiale du
Groupe Français Crédit Agricole
20, Rue Lambrou Katsoni
Likovrissi - 141 23 - Athènes
GRECE
Tel.: +030 21 77 16 17 18
Μοb.: +030 69 34 033 663
E-mail: elas@otenet.gr
13
Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών (με αριθμό 149269). Την
ανωτέρω επιστολή (με στοιχεία αποστολής αριθμός: 111028065 της εταιρίας
«ACS COURIER» απέστειλα την 6η Νοεμβρίου 2008 και παρελήφθη υπό της
Γαλλικής Προεδρίας την 10η Νοεμβρίου 2008, ώρα 02.49 υπό του κυρίου
Λεφέμπρ.
Υπενθύμιση της ανωτέρω επιστολής μου απέστειλα την 4η ,εκεμβρίου
2008 (υπό στοιχεία αποστολής 1092606266 της εταιρίας ACS COURIER), προς
τον Πρόεδρο της Γαλλικής ,ημοκρατίας και τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως κύριο Nικολά Σαρκοζύ, η οποία παρελήφθη υπό της Γαλλικής
Προεδρίας την 9η ,εκεμβρίου 2008, ώρα 13.43.
Θεωρώ ηθική μου υποχρέωση, με πρωτοβουλία μου και με έξοδά μου να
μεταβώ εις το Παρίσι, εφόσον το επιθυμείτε, προς συνάντησή σας με σκοπό την
πλήρη ενημέρωσή σας επί των θεμάτων που θίγω με τις ανωτέρω επιστολές μου
για τις δικές σας περαιτέρω πολιτικές ενέργειες.
Θεωρώ ότι η εν λόγω πρωτοβουλία μου αποτελεί την ελαχίστη εκ μέρους
μου προσφορά προς ένα Έθνος που εδίδαξε την ανθρωπότητα τις αιώνιες αξίες
της Ελευθερίας, της Ισότητος και της Αδελφοσύνης. Αναμένοντας την απάντησή
σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.(ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 7).
Στέφανος Στ. Τσίπας
_ιευθυντής _ιαχείρισης _ιαθεσίμων Επενδυτικών Κεφαλαίων & έτοχος της
Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε, Μέλους του Ομίλου της Κρεντίτ Αγκρικόλ
****************************************************************************
DOCUMENT No: 6
Athènes, 20.04.2012
Honorable Monsieur le Président,
Mr. FRANCOIS HOLLANDE
Aujourd'hui, Avril 20, 2012, à 11h45, nous avons livré l'agent de sécurité
de l' Ambassade Française à Athènes principale Monsieur Constantin Mitrakos,
de l' enveloppe confidentielle adressée personnellement à Vous avec
l'information qui permettra de déterminer le vainqueur de 06 Μai 2012 en tant que
Président de la République Française.
S'il vous plaît prendre des dispositions pour la réception.
Sincèrement
Stefanos S. Tsipas Odysseas A. Tiligadas
****************************************************************************
14
DOCUMENT No: 7
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αθήναι, 20.04.2012
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Φρανσουά Ολάντ
Σήμερα 20ή Απριλίου 2012 και ώρα 11:45 παραδώσαμε στον
υπεύθυνο ασφαλείας της εν Αθήναις Γαλλικής Πρεσβείας κύριο Μητράκο
Κωνσταντίνο, εμπιστευτικό φάκελο απευθυνόμενο προσωπικά σε Εσάς με
πληροφορίες που θα κρίνουν τον νικητή της 06ης Μαΐου 2012 ως Πρόεδρο της
Γαλλικής ,ημοκρατίας.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την παραλαβή του.
Μετά τιμής
Στέφανος Σ. Τσίπας Οδυσσέας Α. Τηλιγάδας
DOCUMENT No: 8
Confidential & Urgent
Athens, 29th of April 2012
URGENT – URGENT – URGENT
To
Honourable Mr. Barack Obama
President of the United States of America
president@whitehouse.gov
CC:
American Embassy in Athens
Attention: Dr. Daniel Bennet Smith, U.S. Ambassador (Greece)
SUBJECT: HONOURABLE Mr. FRANCOIS HOLLANDE WILL BE THE
PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC ON 06.05.2012
Dear Mr President,
Stefanos S. Tsipas
Treasurer and Shareholder of Emporiki Bank S.A.,
Member of Crιdit Agricole Group
20, Lambrou Katsoni Str. Likovrisi
141 23 Athens, Greece
Tel.: +030 21 77 16 17 18
Μοb.: +030 69 34 033 663
E-mail: elas@otenet.gr
15
I have delivered in time to Honourable Mr. Francois Hollande the
necessary revealing documents to win the Presidential Election Campaign in
France on 06.05.2012.
On Monday, 30th of April 2012, it is my duty and honour to deliver, via Dr.
Daniel Bennet Smith, U.S. Ambassador in Athens, the same documents to you
too, the World Leader I admire and honour for his most Transparent
Administration in History.
I will be honoured to share my proposals with your Honourableness for
your 100% successful Re-Election in your 2012 Campaign. God bless You.
With Respects
Stefanos S. Tsipas
Treasurer and Shareholder of Emporiki Bank S.A.,
Member of Crédit Agricole Group
P.S.: Revealing Documents are delivered at your Athens U.S. Embassy
***********************************************************
DOCUMENT No: 9
Confidential & Urgent
Athens, 30th of April 2012
URGENT – URGENT – URGENT
To
Honourable Mr. Barack Obama
President of the United States of America
president@whitehouse.gov
CC:
American Embassy in Athens
Attention: Honourable Dr. Daniel Bennet Smith, U.S. Ambassador in Greece
SUBJECT: HONOURABLE Mr. FRANCOIS HOLLANDE WILL BE THE
PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC ON 06.05.2012.
Dear Mr President,
PACKAGE/ENVELOPE RECEIVED
DATE: 30-04-12 TIME: 15.55΄ p.m.
NAME: D-CAC
Stefanos S. Tsipas
Treasurer and Shareholder of Emporiki Bank S.A.,
Member of Crιdit Agricole Group
20, Lambrou Katsoni Str. Likovrisi
141 23 Athens, Greece
Tel.: +030 21 77 16 17 18
Μοb.: +030 69 34 033 663
E-mail: elas@otenet.gr
16
I have delivered in time to Honourable Mr. Francois Hollande the necessary
revealing documents to win the Presidential Election Campaign in France on
06.05.2012.
On Monday, 30th of April 2012, it is my duty and honour to deliver, via Dr.
Daniel Bennet Smith, U.S. Ambassador in Athens - Greece, the same revealing
documents to you too, the World Leader I admire and honour for his most
Transparent Administration in History.
I will be honoured to share my proposals with your Honourableness for
your 100% successful Re-Election in your 2012 Campaign. God bless You.
(Attached Documents: 31)
With Respects
Stefanos S. Tsipas
Treasurer and Shareholder of Commercial Bank of Greece S.A. (Emporiki Bank),
Member of Crédit Agricole Group
P.S.: Honourable Dr. Daniel Bennet Smith. Pls take the 1st airplane to
Washington D.C. and inform immediately the World Leader Honourable Mr.
Barack Obama about above mentioned Subject. It is my duty and above all,
it is Your duty to give the U.S. President the privilege, the benefit and the
unique foresight to congratulate in advance and long before the 6th of May
2012 as next French President - Leader Honourable Mr. Francois Hollande.
I’m ready to fly with You to Washington D.C. if necessary. Any Lie Detector
Test acceptable. God bless the U.S.A. God bless You too.
****************************************************************************
17
DOCUMENT No: 10
STEFANOS S. TSIPAS
Ancien Trésorier de la Banque Commerciale de Grèce S.A.
(Credit Agricole – Emporiki Bank) Athènes – Grèce
20, Rue Lambrou Katsoni, 14123 – Likovrissi Attikis, Athènes,
Grèce,
Tel. +30 210 28 29 250, Mob : +30 69 34 033 663
Strictement Personnel
Confidentiel & Urgent
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
A l’Attention de Mr Nicolas Sarkozy, Président de la République
Française & Président de l’Union Européenne
Au Palais de l’Elysée
55 et 57, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris – France
Athènes, le 04 Décembre 2008
Objet : Ma lettre édifiante, reçue par la Présidence Française le
10.11.2008, à 2h.49 par Mr Lefèbre.
Cher Ami et Compatriote Nicolas,
A l’heure où Vous occupez a trouver la plus belle femme du sud
européen pour en faire Votre future épouse, et où Vous faites du vélo
sur la Côte d’Azur, en Grèce, des menteurs, des voleurs, des
falsificateurs de statistiques, qui n’ont rien à voir avec la grande
majorité du Peuple Grec qui travaille dur et fièrement, sont en train de
poser une bombe a retardement dans les fondations des Pays de
l’Union Européenne, qui conduira sans la moindre incertitude AUSSI
a une crise financière internationale.
Nous Vous prions d’étudier la question de plus près, pour que
vous mettiez un frein à ces cadres parjures en Grèce, notamment
ceux qui les soutiennent dans ce travail de destruction au sein du
« CREDIT AGRICOLE », et qui font main basse sur le labeur et les
économies des honnêtes contribuables français et des actionnaires
d’une illustre Banque Française.
Après ces démarches, ressentant l’obligation morale de Vous
informer de vive voix et de façon complète sur les questions que je
soulève dans mes lettres, je suis disposé a venir a mes frais à Paris
pour Vous rencontrer, si Vous le désirez, dans l’optique des actions
politiques que vous allez mener sur cette question.
Je considère que cette initiative constitue de ma part la
moindres des contributions que je puisse apporter à une Nation qui a
enseigné a l’Humanité les valeurs éternelles de Liberté, Égalité et__

Από: E-mail


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου