Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2012. 
Από το πρωί της 5ης Νοεμβρίου του 2012, καλούμαστε όλοι οι Έλληνες,  να πάρουμε την τύχη της χώρας μας στα χέρια μας, με συγκέντρωσή μας, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, μπροστά στη Βουλή και με συγκεκριμένους – αυτή τη φορά - στόχους.
Το Πατριωτικό Μέτωπο, το Κίνημα εκείνο, που από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του από το 2009, έθεσε ως αρχές του το «ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, Πατριωτικά, Ελληνικά και Αμεσοδημοκρατικά» και το «επιστροφή στην κοινωνία της Αλληλεγγύης και της Αξιοπρέπειας», με δεδομένη πια, την πλήρη καταστροφή του κοινωνικού ιστού της χώρας από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, καλεί όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, από την Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012: