01/04/2013

Αναπηρική καρέκλα διαθέτει δωρεάν το Αλληλέγγυον.
Η αναπηρική καρέκλα σε άριστη κατάσταση, είναι προσφορά φίλου του Συνεταιρισμού και θα δοθεί κατά προτεραιότητα, σε συμπολίτη μας που την έχει περισσότερο ανάγκη.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Αλληλέγγυον στο τηλέφωνο 210 51 41 443.
Ενημερώνουμε πως αν οι υποψήφιοι είναι παραπάνω από ένας, θα γίνει δημόσια κλήρωση, ενώπιον του φίλου που την προσέφερε.